Aug 142010
 

Idag var det upptaktsmöte i Gävle inför bildandet av en underavdelning till Republikanska Föreningen. Vi samlades på biblioteket i Gävle, generöst av dem att upplåta en lokal till oss.

Republikanska Föreningen

Hela syftet med Republikanska Föreningen är att verka för att Sveriges statsskick omvandlas från monarki till republik, föreningen är i grunden helt opolitisk och strävar efter att föra upp agendan till debatt i Sverige.

Det finns ingen fastspikad lösning till hur den konstitutionella ordningen skall se ut, det finns många olika konstruktioner som kan inrymmas i en republik. Min syn är dock väldigt klar.

Om jag fick bestämma, så vill jag att kungahuset privatiseras och drivs som en egen verksamhet frikopplad från staten. Funktionen som statschef flyttas över till talmannen, vilket är den i dagsläget högste demokratiskt tillsatta posten i dagsläget. Genom en sådan lösning bibehålls kungahusets funktion som marknadsförare för dem som så önskar, tex vid försäljning av krigsmaterial och liknande. Den verksamheten kan då drivas precis som vilken annan artistförmedling som helst.

På den positiva sidan så löser man grundproblemet att jobbet som statschef tillsätts genom arv istället för genom kompetens, vi slipper även problemet att det inte finns någon insyn i vart apanaget tar vägen. Det finns många fördelar med denna typ av lösning.

För mig finns det ingen anledning att ersätta monarkin med en president, det blir enbart ett onödigt påklistrat attribut. Vill man staten i officiella sammanhang ha en representant, så kan staten helt enkelt boka på kungen för att klippa band.

Länge leve republiken!

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

*