Mar 152011
 

Omvärldsanalys, det är ett stort ord, min omvärld är väl inte alla gånger världens största, men jag försöker hålla mig ajour med det som tillvaron har att ge, och gärna reflektera lite över tillvaron.

Nu, idag pågår det ett par stora saker i världen, dels så håller regimen i Libyen på att massakrera sina medborgare, enbart för att önskemålet om demokrati, yttrandefrihet och åsiktsfrihet hos folket är för stort. Den flathet som Sverige, EU och FN visar upp är på gränsen till löjeväckande, för Libyens befolkning behöver inte några flygförbudszoner, de behöver en omvärld som slår näven i bordet och med skarpa ord säger -“Nu får det vara nog!”, men inget händer…

Jag tycker personligen att det är en pinsam situation, att intresset för demokrati från världssamfundet är så klent är tragiskt. Jag misstänker att orsaken heter “Olja”, tillgången till billig olja verkar rättfärdiga vilka dumheter som helst.

Snöhög

En bit längre bort i världen skakade marken till rejält, en jordbävning utanför Japans kust orsakade en tsunami som spolade bort hela samhällen rakt ut i havet, allt från hus, bilar, tåg till vägar, allt spolades ut i havet. Detta är en tragisk naturkatastrof som man inte kan skydda sig från. Däremot är det ren dumhet som orsakat att ett stort kärnkraftverk havererat totalt, detta för att kärnkraftverkets strömförsörjning helt enkelt inte klarade en jordbävning. Det finns inte några ursäkter för sådan klantighet, reaktorerna riskerar att koka torrt, vätgasexplosioner har sprängt sönder delar av byggnaderna, denna typ av katastrof är enbart orsakad av dumhet.

De flesta andra länder i världen som har kärnkraft har dragit lärdom av tidigare incidenter och agerat utifrån detta, allt för att undvika denna typen av olyckor. Men kraftverken i Fukushima verkar vara i princip oförändrade sedan de byggdes. Vad är orsaken till allt detta? Jag vet inte, men misstänker att det är orsakat av en skamkultur. Ingenjörer har inte vågat säga till att anläggningen är i fara, detta då det skulle dra skam över beslutsfattarna då dessa i sin tur inte förstår problemet.

I Sverige håller man nu på med en effekthöjning på kärnkraftverken på 28%, energiministern har inte en susning om vad detta innebär för risker, orsak, tja, dålig utbildning skulle jag tro. Det är enkelt att gömma sig bakom okunskap för att sedan kunna skylla på ingenjörer om allt går fel.

Datalagringsdirektivet, det har tack och lov blivit bordlagt under 1 år, ett sådant övergrepp som detta EU direktiv skulle innebära är för mig obegripligt att Riksdagen ens överväger att införa. I princip innebär detta direktivet att vi alla får en virtuell elektronisk fotboja där staten tar sig rätten att lagra samtliga digitala händelser man gör, allt från vart du har ringt, vem du ringt, var du har skickat mail eller skickat sms. Jag tycker detta är ett obehagligt övergrepp, och vad skulle syftet vara? Beslutsfattarna i EU hävdar att det skulle underlätta vid brottsutredningar, men ack vad fel de har, det är inga som helst problem att slinka undan denna typ av kontroller, så rättssystemet kommer inte ha någon större nytta av den insamlade informationen för att fånga allvarliga brottslingar.

Sista reflektionen, media klarar inte av att hålla mer än 1 boll i luften i taget, i helgen var det braskande rubriker, “Fel låt vann”, detta medan japans östkust spolades ut i havet och demokratikämpar sköts ihjäl i Libyen. Det är inte lätt att hålla ordning på prioriteringarna här i världen…

Tjing!