Apr 182012
 

Efter dagens jobb, eller som en förlängning på dagens jobb var det dags att göra en provbelysning inför ett ev kommande projekt. En provbelysning består helt enkelt av att göra praktiska prov på plats, allt för att få så pass realistiska data att man sedan kan gå vidare i projektet.

Provbelysning

Så med mig 10 meter upp på en lift i sällskap med lite armaturer så gjordes test på alla de funktioner som vi ville uppnå, nu har vi full koll på hur detta skall göras, känns skönt.

Go’Kväll!