Jan 172013
 

Jag håller på att att reda ut mer i detalj hur pixelstyrd LED-tejp egentligen fungerar, det är en rejäl brist på dokumentation.

Kortfattat är en pixelstyrd LED-tejp nästan samma sak som helt vanlig LED-tejp, enda skillnaden är att varje separat LED går att styra med hjälp av ett dataprotokoll. Självklart har de flesta tillverkare hittat på sina egna små lösningar vilket inte gör det hel enkelt att få nån ordning på det hela.

Det som verkar vara helt gemensamt är dock att de flesta pixelstyrda LED-tejperna använder sig av en standard som heter SPI, Serial Peripheral Interface Bus. I denna tillämpning används bara halva SPI bussen, dvs det finns ingen kanal för returinformation.

Lite kortfattat kan man säga att det som finns inne i den Pixelstyrda LED-tejpen ser ut så här:

Uppbyggnad av Pixelstyrd RGB LED Tejp

Uppbyggnad av Pixelstyrd RGB LED Tejp

Ser man bilden ovan, så kan man rätt snabbt säga att hela härligheten är beroende på vilken controller man använder sig av, i detta exempel sitter det en USC1903. Så även om man har tex en DMX till SPI konverterare så gäller det att man konverterar till rätt SPI protokoll.

Det finns controllers som är i princip helt oanvändbara då de enbart har 5 bitars upplösning per utgång, meden andra har hela vägen upp till 16 bitars upplösning, det ger en väldigt stor skillnad på slutresultatet, samt att sannolikheten för att kedjan från styrsystem till pixelstyrd RGB LED helt enkelt inte fungerar som man vill.

Pixelstyrd RGB LED Tejp

Pixelstyrd RGB LED Tejp

En del lösningar tillåter inte ens att varje RGB-LED styrs separat, utan de består i verkligheten av grupper om 3. Tillgången till korrekta datablad kan man i princip glömma, mycket av de tekniska specifikationer som jag hittat har antigen varit helt fel eller så har databladet saknat all relevant information. 🙂

Nåväl, jag håller nu på att gnaga mig genom detta träsket, spännande värld med många fallgropar.

Häpp!