Apr 112013
 

En favorit i repris, Börstil Kyrka, idag fick jag mig en heldag på plats för att driftsätta styrsystemet för det nya ljus som skall förgylla miljön inne i kyrkan. Det tar sin lilla tid, saker skall förberedas, avprovas, dolumenteras och sist men inte minst skall information om hur allt fungerar föras över till användarna.

Under orgelläktaren, Börstil kyrka

Under orgelläktaren, Börstil kyrka

Nån timme in på eftermiddagen var jag klar så långt det gick att göra, dimmerskåp och knapp-paneler är nu i full drift. Allt är klart inför morgondagens gudstjänster.

Det är så härligt att se slutresultatet på denna typ av projekt, men än är det inte helt klart, en del återstår att göra.

Trevlig kväll!