Feb 092014
 

Nu har projektet med den stundande science-fiction filmfestivalen kommit riktigt långt. Det finns en website där Gelfe Science-Fictions filmfestival presenteras, den hittar du på: www.geflescifi.se/filmfestival

Datum för festivalen är 4-5:e april, och då i Gävle.

Biljettförsäljningen startar den 10:e februari, då via föreningens hemsida på: www.geflescifi.se/biljetter

Filmerna som kommer att visas är:

  • Plan 9 from outer space (1959)
  • Destination Moon (1950)
  • Le Voyages dans la lune (1902)
  • A little bit behind (2011)
  • Radar Men from the Moon (1952)
  • La Jetée (1963)
  • Forbidden Planet (1956)
  • Primer (2004)
  • Tidsmaskinen (1960)
  • Operation Outland (1981)

All hjälp med att sprida information om detta eminenta arrangemang mottages med glädje, det bästa sättet är att sprida länken till själva festivalen, dvs www.geflescifi.se/filmfestival samt att även sprida information om att Gefle Science-Fiction finns på Facebook, då via länken www.facebook.com/geflescifi

Det var alles för nu.