Mar 032011
 

Dagens lilla lunchpromenad i syfte att äta god mat med älskade hustrun renderade i en reflektion över ett tvådelat konstverk som jag passerat förbi så många gånger utan att ta en närmare titt, men idag var det dags.

Mellan balkarna som bär upp järnvägen finns den ena delen, inte så synlig om man inte vet om att det finns där, nått som ser ut som ett stort mjölkvitt akvarium står mellan brofundamentet och järnvägen, det är ena delen från konstverket “Kapslarna: Migrationsverk” av Mikael Lundberg 2001.

"Kapslarna", Gävle, Mikael Lundberg 2001

Den andra delen av konstverket finns en liten bit bort, på fundamentet vid Centralbron, det är 50-75 meter eller så mellan broarna, det är inte helt enkelt att så båda delarna av konstverket från en och samma plats. På kvällarna är dessa två kapslar upplysta, lite svagt, tar inte så mycket plats i det offentliga rummet.

"Kapslarna", Gävle, Mikael Lundberg 2001

Uppe på Centralbron, där de två stora ankarna som kommer från Briggen Gerda finns uppställda, där finns en liten plakett där det går att läsa följande:

Mellan 1850 och 2000 invandrade 2 635 600 personer till Sverige. Under samma tidsperiod utvandrade 2 712 000 personer. Skillnaden i antal mellan de som har utvandrat respektive invandrat är alltså nästan obefintlig.

Verket Kapslarna har tillkommit för att uppmärksamma Gävles del i migrationsprocessen. Kring 1800-talets mitt var Gävle Sveriges största emigranthamn och konstnärens ambition har varit att gestalta migrationen ur ett större perspektiv där skilda processer är avhängiga varandra i ett komplext skeende. I liket med folkförflyttningar som pågår oavbrutet över hela världen.

Verket består av två upplysta glaskapslar varav den ena är placerad här på östra delen av centralbrons mittfundament och den andra på västra delen av järnvägsbrons mittfundament.

Bekostad med donationsmedel.

Konst är mat för själen, tag tid att vila ögonen på konst, det är väl använd tid.

  2 Responses to “Kapslarna: Migrationsverk”

  1. Intressant läsning..Det finns faktiskt rätt mycket konst som är väl dold för blotta ögat. Dessutom helt bortglömd. tyvärr. Du är fantastisktsom hittar mycket: Här är det dåligt med aktion. Sakta går dagarna p.gr.a envis influensa. Vi hoppas på frisk luft i helgen. Mamma

  2. Hej igen! På TV4 i veckan interjuvades en man Stig Bergstrand “Manaten” om sitt bloggande. Han var i pappas ålder. Du kan kanske se honom på Play? mamma

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

*