May 072013
 

Jag och en av mina kollegor har varit ut till Harg Kyrka för att jobba med det nya ljuset som håller på att installerad i kyrkan. Det är mycket bakom huven som skall till innan allt är klart, men bra blir det kan jag lova.

En grej som jag laborerat lite med den senaste tiden är att hitta ett sätt att sammanfoga ett flertal bilder till en enda stor bild. Jag har gjort detta tidigare under många år, men resultatet har alltid varit lite sisådär om jag skall vara helt ärlig. Men nu har jag hittat en programvara som heter Microsoft Image Composite Editor (ICE) och det bästa är att det är ett gratisprogram.

Se bilden nedan, den är uppbyggd av 6 stycken del-bilder, jag tycker nog att resultatet är helt ok.

Vy Harg Kyrka

Vy Harg Kyrka

Sett från altaret, så ser Harg Kyrka ut så här. Denna bilden är uppbyggd av 9 olika bilder. Jag kan bara säga att jag är dundernöjd med resultatet än så länge.

Vy Harg Kyrka

Vy Harg Kyrka

Klart att det finns en del finlir kvar att lära sig, men jag tror att jag är på rätt spår när det gäller att stitcha bilder.

Ett av de mer konkreta resultaten idag, det som syntes, var att min kollega monterade och driftsatte ljuset till det medeltida madonnaskåpet som finns i Harg Kyrka.

Harg Kyrka - Nytt ljus till Madonnaskåpet

Harg Kyrka – Nytt ljus till Madonnaskåpet

Det har varit lite för mycket för mig den senaste tiden, så jag somnade gott i bilen på väg tillbaks till kontoret, som tur var så var det inte jag som var chauffören 🙂

Hej Hopp!

 Tagged with:
Jan 212013
 

Dagens övning har bestått i att besiktiga ett par kommande projekt, ett par kyrkor i Norduppland. Så jag och min kollega rullade iväg rätt tidigt på morgonen för att hinna fram i tid. Fösta stoppen på dagen var Börstil kyrka, här har jag varit tidigare, en i mitt tycke mycket trevlig kyrka, lugn och behaglig.

Börstil kyrka

Börstil kyrka

På tal om inget, så är det nog hög tid att jag tar tag i problemet med att få till en bättre fungerande programvara för att stitcha fotografier, dvs för att bättre kunna sammanfoga flera bilder till en enda bild, det blir lite lattjo med det program som jag använder just nu. 🙂

Det blev även lite krypande på vindar och andra ställen som sällan är besökta av vanliga kyrkobesökare, det är en av de grejer som jag gillar med mitt jobb, jag får se massa ställen som knappt finns 🙂

Kyrkovind

Kyrkovind

Efter att allt var klart i Börstil så rullade vi vidare till nästa kyrka, ett par kilometer bort ligger Hargs kyrka, även det ett kärt återseende.

Hargs kyrka

Hargs kyrka

Längs kusternas kyrkor finner man ofta skepp, de är ett fint inslag, men så har även kustlandets verklighet kretsat mycket kring hav och vatten, så många är de fartyg som förlist, manskap har förlorats och sörjts.

Hargs kyrka

Hargs kyrka

En välbehövlig lunch intogs på Gladan i Östhammar, en pizza slank ner, kanske inte det mest nyttiga men å andra sidan har jag lite svårt att få ihop tillvaron just nu.

Bilen rullade vidare hem mot Gävle, fast med ett stopp i Marma kyrka. Detta är en riktig pärla, en kyrka byggd i funkis, invigd 1927 av Nathan Söderblom.

Marma Kyrka

Marma Kyrka

Man kan bland annat läsa följande på Svenska kyrkans hemsida:

Kyrkan är byggd i kalksandstenstegel, tillverkad i Skutskär. Den är enkelt inredd, vit med rödbrunt innertak. Altartavlan är målad av professor Einar Forseth och föreställer moderna människors möten med den uppståndne Jesus Kristus vid Genesarets sjö.

Kyrkan byggdes på initiativ av den dåvarande kyrkoherden Frans Tivell. Kyrkan finansierades med frivilliga bidrag och stort frivilligt engagemang från ortsborna. Frans Tivell och skogvaktaren C G Johansson i Marma satsade själva de första två hundralapparna år 1910.

Ahlgrens i Gävle har även sponsrat kyrkan. Ett tecken på detta är de runda fönstren i kyrkan som utformats som läkerol tabletter. År 1927 invigdes kyrkan av ärkebiskop Nathan Söderblom.

Marma kyrka

Marma kyrka

Marma kyrka

Marma kyrka

Efter en lång dag med mycket intryck ställde vi kosan hem mot kontoret igen, nu skall allt bearbetas, det känns bra, jag är mycket nöjd med dagen.

Go’Kväll!

Sep 042012
 

Idag har jag varit ute på en liten kyrksväng i Uppland, det blir intensivt och mycket intryck en dag som denna. Jag och min kollega åkte iväg på morgonen, första stoppet blev vid Börstil Kyrka.

Om Börstils kyrka kan man läsa följande:

Börstils kyrka är en rymlig nyklassicistisk salskyrka med ett högt och bastant torn. Kyrkan byggdes av gråsten och tillkom troligen under 1300-talets förra del. Under 1400-talet uppfördes valven och då dekorerades kyrkan också med kalkmålningar. År 1719, under det Stora nordiska kriget, brändes kyrkan av ryssarna men återställdes. År 1749 härjade ryssarna åter på orten. År 1783 invigdes ett orgelverk av Olof Schwan, orgelbyggare i Stockholm. Under 1850-talet gjordes en större ombyggnad. Då uppfördes det höga tornet, samtidigt sänktes det höga och spetsiga taket till nuvarande nivå. År 1984 vidtogs en mycket grundlig yttre renovering och 1986 en omfattande inre restaurering. Vid detta tillfälle inreddes också ett museum i tornkammaren.

Börstils Kyrka

Det var för mig en lite ovanlig upplevelse att se alla målningar inne i koret, men resten av kyrksalen var helt vitkalkad. Men en fin och härlig upplevelse var det att komma in i kyrkan.

Börstils Kyrka

Kikar man åt andra hållet, så ser man den pampiga orgeln, personligen gillar jag den blå färgen på läktaren, den är fin mot allt det vitkalkade. Även framme i koret finns en orgel, man kan se ett litet hörn av den till vänster i bilden.

Börstils Kyrka

Koret i Börstil kyrka är rikligt ornamenterat, lite fint är det allt att fönstret inte är helt täckt, då kan den goda solen få titta in och ge ett ljuvligt sken.

Börstils Kyrka

Efter besöket i Börstil fortsatte vi vidare till nästa kyrka, en liten bilfärd och vi var framme vid Hargs Kyrka.

Hargs Kyrka

Om Hargs kyrka kan man läsa följande:

Den nuvarande kyrkan är till största delen byggd av gråsten och putsad. Långhuset och den polygonala kordelen täcks av ett mansardtak. En vidbyggd sakristia finns i norr och i väster finns kyrktornet med låg pyramidformad huv. Kyrkans huvudingång går genom tornet. I kyrkan finns kalkmålningar från 1514.

En tidigare träkyrka förmodas ha uppförts under 1200-talet på samma plats där nuvarande kyrka ligger. Sakristian antas ha tillhört den tidigare träkyrkan. Kyrkans nuvarande långhus utgjorde hela den medeltida kyrkan. Nuvarande kor och torn tillkom under senare hälften av 1700-talet. I samband med tornbygget 1782 revs det medeltida vapenhuset. 1803 fick taket sin nuvarande form. 1904 restaurerades kyrkans interiör enligt tidens idéer om medeltida stil, under ledning av arkitekt C A Ekholm. Vid 1953 års restaurering, som utfördes av arkitekt Ärland Noréen, återfick kyrkans inredning sin 1700-talskaraktär och valvens ursprungliga kalkmålningar togs fram på nytt.

Hargs kyrka är som vore den spegelvänd mot Börstils kyrka, för här var koret vitkalkat och kyrksalen täckt med målningar.

Hargs kyrka

Målningarna fyller ut varendaste litet hörn av kyrksalen, som brukligt är det bibliska motiv, ungefär som en form av serietidning där berättelser från bibeln kom allmänheten till godo.

Hargs kyrka

En av de riktiga klenoderna i Hargs kyrka är ett madonna-skåp från 1400-talet, det sitter inne i ett av hörnen strax före koret, nästan som lite bortglömt, men fint är det, och välbehållet.

Hargs kyrka

En av de detaljer inne i kyrkan som jag tyckte var väldigt fin, det var lampetterna som satt längs kyrksalen, det är sällan man ser så fint ljus, varmt och härligt, med lampor som har långa glödtrådar. Snart är detta en saga all, för inom några år kommer i princip alla vanliga glödlampor att vara borta, då till förmån för ny teknik. Det kommer säkert även att få sin charm med tiden, men för mig är detta väldigt vackert.

Vägglampett, Hargs Kyrka

I Hargs kyrka fastnade jag även för dopfunten, en rejäl pjäs som Rune Löfberg har snidat av björk och kombinerat med en rejäl rot. Tänk vad mycket fint man kan göra med trä.

Hargs kyrka, Dopfunt – Rune Löfberg

Nåväl, dagens tur var inte klar ännu, så återigen blev det en biltur och nästa mål var ett snabbt besök i Östhammar kyrka. Om Östhammar kyrka kan man läsa följande:

Östhammars kyrka har en stomme av gråsten och består av ett rektangulärt långhus med tresidigt kor i öster. Vid västra kortsidan finns ett kraftigt kyrktorn krönt med åttakantig lanternin. Vapenhuset är inhyst i tornets bottenvåning. Norr om koret finns en vidbyggd sakristia. Ytterväggarna är belagda med puts. Yttertaket är klätt med plåt, medan tornets lanternin är klädd med kopparplåt och kröns av ett kors. Kyrkorummet har vitputsade väggar med en grå marmorerad taklist högst upp. Innertaket har ett tunnvalv byggt av brädor.

Det är en förhållandevis ung kyrka, började byggas 1663, och stod klar 1675. Men sen har man byggt och och byggt till ett flertal gånger, fast helheten, dvs det som står idag är enhetligt, inget känns påklistrat eller ombyggt.

Östhammar Kyrka

Orgeln på läktaren är en pampig pjäs, nästan så den inte får plats, egentligen borde man ta och läsa in sig lite mer på hur dessa orglar egentligen fungerar, ingenjörskonsten lockar mig.

Östhammar kyrka

Nu var det bara ett mycket kort besök i Östhammars kyrka, så med bilen fortsatte vi vidare till nästa mål, snart kom vi fram till Valö kyrka. Jag fick lite känslan av att Valö kyrka påminde mycket om Härkeberga kyrka, jag och hustrun var där i somras och tittade på Pictor målningarna. I Valö var det Örjan Målare som smyckade kyrkan under slutet av 1520-talet

Om Valö kyrka kan man läsa:

Kyrkobyggnaden består av ett rektangulärt långhus med ett rakt avslutande kor. I norr finns en tillbyggd sakristia och i söder ett vapenhus där även huvudingången är placerad. Den vitputsade kyrkan är byggd av natursten med tegel i rösten och omfattningar. Fönstren har en stickbågig, gotisk form. Den ursprungliga sydportalen är tresprångig och rundbågig i romansk stil. Kyrkan är täckt med ett spåntäckt sadeltak. Interiören är välbevarad och präglas främst av valvmålningarna, samt av predikstolen, likaså av bänkinredningen och orgelläktaren som är från 1700-talet.

Kyrkans byggnadshistoria är oklar. Tidigare ansåg man att den uppfördes under 1200-talets slut som en salkyrka med tunnvalv av trä, och att sakristian och vapenhuset tillbyggdes kring skiftet mellan 1400- och 1500-talen. Under samma tidsperiod välvdes kyrkan och försågs med nya tegelrösten med blinderingar. De många senmedeltida dragen kan dock tyda på att kyrkan i sin helhet uppfördes under 1400-talet. Omkring år 1500 försågs kyrkan med tegelvalv. Valvmålningarna utfördes av Örjan Målare under slutet av 1520-talet. Kyrkans exteriör är i stort sett oförändrad alltsedan medeltiden, förutom att fönstren förstorades under 1700-talet, vilket även medförde att kyrkorummets väggmålningar kalkades över. Vid en renovering 1926 togs målningarna åter fram och konserverades.

Valö kyrka

Altarskåpet är medeltida, tillverkat i Antverpen ca 1515, jag kan bara tänka mig vilket arbete det var att bygga detta skåp, detaljrikedomen är makalös. Ibland undrar jag hur mycket det skulle kosta att bygga något liknande i dagsläget, det lär bli en rätt ansenlig summa.

Valö kyrka

Dagens uppdrag var nu samtliga klara, så jag och min kollega klev in i bilen och rullade sedan hem till Gävle igen. Intrycken under denna dagen har varit många och goda.

Lev väl!