Sep 182010
 

Imorgon är det val i Sverige, det är en av de absolut viktigaste saker som bär upp vår demokrati, dvs att vi har full rätt att yttra vår åsikt, att få rösta på det parti vi vill rösta på. För nya partier finns ett antal olika spärrar som kan vara svåra att ta sig över, bland en av dessa är att det krävs minst 1% av rösterna i föregående riksdagsval för att fritt få sina valsedlar distribuerade till landets vallokaler.

Då jag tycker det är väldigt konstigt att Sverige sedan några månader tillbaks har en lagstiftning som tillåter att staten får öppna och läsa all e-post som passerar Sveriges gränser. I princip all e-post går över Sveriges gränser då Internet inte bryr sig om nationalstater, så innebär det att allt du gör på Internet kan och får granskas av Staten.

Jag tycker att detta är väldigt fel, samt att ingen av riksdagspartierna verkar vara nått nämnvärt intresserade av att riva upp den lagstiftningen.

Hade det handlat om att göra samma sak med vanliga brev, dvs att posten skulle ånga upp alla brev och kontrollera innehållet, då hade det blivit ett ramaskri utan dess like.

Valsedlar - Piratpartiet

Så för att dra mitt lilla strå till stacken så bistår jag med att distribuera valsedlar till 8 lokaler i Gävle med omnejd, min förhoppning är att det kan göra någon nytta i morgondagens val, för utan valsedlar är det inte helt enkelt att rösta.

En sak jag lärde mig idag som jag inte visste tidigare är att det är förbjudet i vallagen att agitera i samband med att man utför arbete vid vallokaler, det förklarar varför det är så dåligt drag vid vallokalerna 🙂

Sen skall kavajen fram, så att jag, frugan och svärmor kan gå till vår vallokal och rösta.

Hepp!

Apr 102010
 

I höst är det återigen val till Sveriges riksdag, kommun och landsting, det är idag exakt 162 dagar kvar tills vi som är röstberättigade skall få lägga våran röst på det parti vi känner oss sympatisera med. Vi har även möjligheten att kryssa den kandidat vi helst vill se ta plats.

Detta är grunden för vårt demokratiska system. All offentlig makt i Sverige utgår från folket, så står det skrivet i Regeringsformen.

Folkomröstning - Införande av Euro

Nåväl, den bakomliggande tanken är det inget större fel på, med det finns ett par rätt allvarliga problem som jag anser bör upp till ytan för ventilering.

Det finns en konflikt mellan att lägga sin röst på ett parti och att göra ett personval genom att kryssa en specifik kandidat. Frågan som jag vill ta upp är _vem_ den kryssade kandidaten representerar? Är det dem som har valt henne, eller representerar hon sitt parti? I en personvalskampanj så presenteras kandidatens egna åsikter som en variation av sitt partis stadgade åsiktspaket.

Vi tar ett exempel, om en personvalskandidat uttryckligen under en valprocess säger sig vara mot byggandet av en ny genomfartsled och får mängder av röster på detta, medan partiet är för byggandet av densamma. Vid en omröstning i Riksdagen viner partipiskan och personvalskandidaten röstar tvärt emot sin tydligt deklarerade åsikt. Då ställer jag mig frågan; Vem är det du representerar?

Jag kommer att ställa precis den frågan till dem som ägnar sig åt personvalskampanjer i höst.

Folkomröstning - Införande av Euro

Ett annat stort problem kan gestaltas av röstsedeln ovan. Frågan som ställs på röstkortet är “Anser du att Sverige skall införa Euron som valuta?”. Hur i all världen skall nån endaste kunna svara varken ja eller nej på en sådan fråga? Konsekvenserna av båda svaren är ogreppbara.

Folkomröstningen förbereddes av en informationskampanj där både förespråkare och motståndare förde fram sina “visioner” av hur det skulle gå om deras sida vann. Problemet ligger i att det ofta hos politiker saknas insikt om att det är skillnad mellan åsikt och fakta.

För om jag minns rätt så var det ingen av sidorna som direkt tog upp hur man skulle hantera situationer som den som nu uppstått i PIIGS länderna, dvs extrem utlandsskuld.

Grundproblemet som jag vill belysa är att på tok för många frågor är för komplexa för merparten av folket att ta ställning till då kunskapsbasen är för liten. I förlängningen skulle detta innebära att det i princip är för många som röstar i våra val.  Och att tyvärr råder samma problem i Riksdagen, dvs ledamöter röstar i frågor som de inte har intresse eller kunskap nog för att fatta ett rationellt beslut. Detta är ett problem.

Folkomröstning - Införande av Euro

Hur relevant är resultatet av ett val, hur pass väl återspeglar det egentligen folkets åsikter, och hur pass väl representerar de folkvalda sina väljare?

Rösträtten, är det höga röstdeltagandet en signal om att väljarna har en mycket god och bred kunskapsbas att fatta rationella beslut utifrån, eller är ett högt röstdeltagande ett problem?

För att återknyta till folkomröstningen om införande av Euro, det talas ibland om att rösta om samma fråga igen, jag undrar lite om vi skall folkomrösta tills “rätt” svar vunnit.

Ett sätt att lösa en del av grundproblemet, det är att sätta folkvalda politiker i skolbänken för att säkerställa att de besitter åtminstone grundläggande kunskaper om nationalekonomi.

För likväl som vi inte vill ha flygkaptener utan certifikat, lika lite bör vi ha politiker utan rejäl utbildning.