Jul 012014
 

Nästan dagligen passerar jag förbi en ödetomt här i Gävle, det är Kvarteret Skeppsbyggaren, eller som den mest heter i folkmun “Philipssontomten”, denna tomt har stått helt tom sedan 1995 då de sista resterna av tidigare bebyggelse revs, men nu närmar det sig att man skall till att bygga på tomten, det är ett framsteg.

Vy Philipssontomten, Gävle

Vy Philipssontomten, Gävle

Det finns en utredning gjord av kommunen kring förutsättningar för byggandet av nya hus på tomten, det är ungefär som det brukar i Gävle, man väljer att skövla bort all naturlig växtlighet och verkar tycka att trädplantering är bättre än det som naturen skött i egen regi. På ena sidan av tomten finns ett litet parti skog, det hade jag gärna sett varit kvar.

Trafikmängden kring tomten har nästan fördubblats på 10 år, så jag skulle nog inte vilja ha mitt hem på den sidan som vetter ut mot den hårdast trafikerade vägen.

En intressant aspekt av utredningen är att all tillkommande behov för parkering som 200+ lägenheter skapar skall rymmas inom tomtens gränser, det är nog bra tänkt, men jag funderar en del på vart man skall göra av alla de bilar som parkerar på tomten i dagsläget, det är rätt många bilar som klämmer in sig där på dagarna.

Nåväl, man skall inte döma ut husen innan de är byggda, det kanske blir bra i slutändan, men det man kan vara helt säker på är att priserna kommer vara för höga och att parkeringssituationen kaosartad 🙂

Namnet “Philipssontomten”, det kom sig av att det helt enkelt låg en bilhandlare på platsen, historiken om denna kan man läsa om att klicka på denna texten.

Häpp!

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

*