Jan 052014
 

Fenomenet med Riksdagsdebatt har förbryllat mig under lång tid, jag har försökt att få detta fenomen att bli begripligt men inte lyckats hitta någon vettig anledning till att överhuvudtaget “debattera” på den nivån.

Orsak? Jo, man kan av definitionen av “debatt” läsa följande:

En debatt är ett formaliserat och reglerat system för logisk argumentation där två eller fler parter försöker övertyga en grupp åhörare i en avgränsad fråga. Ordet debatt kommer från franskans de- ‘av, från’ och battre ‘kämpa’, och betyder slå sönder (motståndarens argument). Källa: Wikipedia

Riksdagen

Riksdagen

Det problem jag ser är att vi har en riksdag där vuxna människor i beslutande position för fram åsikter, istället för att föra fram belagd fakta.

Generellt sett ser jag det som ett stort problem att politiker inte kan skilja på “åsikt” och “fakta”, anledningen till detta är att en “åsikt” är ett uttalande om vad personen ifråga (personligen eller tillsagd) tycker, vilket inte på något sätt behöver vara sant eller ens överensstämma med verkligheten.

 

“Fakta” å andra sidan, stödd av forskning, belägg och med ordentliga källhänvisningar är enligt min åsikt mer relevant som beslutsunderlag, eller är det så enkelt att de politiska debatterna enbart är ett spel för gallerierna?

Man kan fråga sig lite lätt vem detta spektakel är till för, och vad nyttan skulle vara, och vem är det man tror att man lurar.

 

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

*