Feb 032011
 

Det är vinter, inte tu tal om annat, med vinter följer snö, även det är helt ok, is och halka, Check, jag har spikskor, så även det är numera ok, men det som partiellt fungerar lite illa är valet av platser dit snön flyttas. På vägen till jobbet finns en bra och lockande trottoar, man kan gå rätt långt tills man möts av en stor vall av snö.

Snöröjd gångbana, Gävle

När det varit som värst har det inte gått att ta sig runt vallen, utan jag gick i fällan ett par gånger, fick sonika gå tillbaks till föregående korsning för att runda vallen på utsidan. Nåväl, nu har det töat lite, så det går att ta sig över vallen, alltid nått.

Undrar just hur man tänkte när man valde att göra slutet på en trottoar till dumpningsplats för snö.