Feb 252011
 

Pannan har varit djupt veckad idag, det blir så när granskning av handlingar skall utföras, ett både spännande och intressant uppdrag samtidigt som det måste bli “rätt”.

Lunta

Jag gör denna typ av uppdrag lite då och då, men varje gång slås jag av att det som jag måste granska hårdast är mitt eget arbete, för resultatet av granskningen används som underlag för beslut, så det finns ingen marginal för fel.