Feb 102011
 

I många större städer hittar man ofta monumentala hus ( monumental = stort, dyrt och onödigt ) med en sedelärande inskription inmejslad i sten. Inskriptionen är många gånger tänkt att vara lite sådär löjligt vis och är väl tänkt att få dem som läser texten att känna sig lite oduglig, eller åtminstone lite misslyckad.

Det är inte särskilt ovanligt att dessa “slogans” återfinns på bankhus eller försäkringsbolag. Även här i Gävle finns det ett bankhus med två kraftfulla sedelärande inskriptioner. Uppe vid stortorget återfinns följande:

Lat hand gör fattig, Idog hand gör rik

Va tycks, “Lat hand gör fattig, Idog hand gör rik”, ja, vad skall man säga, det är tydligt att banken tycker att dem som är fattiga är lata, det är alltid ens eget fel om man är fattig och det har enbart med lathet att göra om man inte är rik. Jag vet inte om det är riktigt sant.

På nästa gavel, där hittar man nästa sedelärande tingest..

Sparad penning är som vunnen, dubbelt värd om ädelt brukad.

Inte lika klatschig som föregångaren, “Sparad penning är som vunnen, dubbelt värd om ädelt brukad”. Det kvittar alltså om man har sparat ihop pengar, eller om man vunnit dem, det viktiga är om man använder sina slantar på ett “ädelt” sätt. Jo, det är mer rimligt, men går lite stick i stäv med förra devisen.

Att hugga saker i sten är ett effektivt sätt att bevara för framtiden, bland de få saker som finns kvar från svunna tider är det som är hugget i sten, kanske borde jag tillverka en runsten och ställa på gården, för det som finns på datormedia, det kommer förstöras fort, sådant är nu tillvaron.

Häpp!